Odgovori na neka često postavljana pitanja u vezi punjenja električnih automobila


      Brojna pitanja nameću se vozačima motornih vozila kada su u fokusu razmišljanja, električna vozila. Svakim danom ih je sve više i više i nezaustavljivo napreduje promijena pogona prevoznih sredstava. Ovdje se nalaze neka od najčešće postavljanih pitanja vezanih za punjenje električnih vozila i korištenje električnih punionica. 


Često postavljana pitanja
Kakva vozila se mogu puniti na električnim punionicama? Da li se električna vozila mogu kupiti u Hrvatskoj?

Na elekričnim punionicama mogu se puniti sva električna vozila koja su proizvedena u skladu sa IEC-61851 standardom. To uključuje gotovo sva serijski proizvedena PHEV (engl. Plug in Hybrid Electric Vehice) i potpuno električna vozila (engl. Full Electric Vehicle), kao i ona prerađena elekrična vozila za koje je ishođena odgovarajuća homolgacija. U Hrvatskoj je već danas moguće kupiti neke modele električnih i plug-in hibridnih električnih vozila. Među prvim dostupnim modelima nalaze se Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn i Citroën C-Zero. Uskoro možemo očekivati dolazak nekoliko električnih modela iz Renaulta i Toyota Prius hibridnog plug-in modela. Također pojavio se i znatan broj malih električnih vozila, posebno električnih bicikla i skutera. U Hrvatskoj je kupcima električnih automobila, pravnim i fizičkim osobama na raspolaganju do 70.000 kuna subvencija dostupnih iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost(više informacija na www.fzoeu.hr).


Za početak korištenja punionica potrebna je identifikacijska kartica. Gdje i kako mogu dobiti karticu?

Većina javnih punionica prije korištenja zahtjeva prijavu i identifikaciju korisnika. Za njihovo korištenje morate prethodno sklopiti Ugovor s pružateljem usluga punjenja, koji nudi svoje usluge na dotičnim punionicama. Pružatelj usluga će Vam po sklapanju Ugovora izdati pametnu idenitifikacijsku karticu ili će Vam omogućiti SMS identifikaciju. 


U mojoj blizini nema niti jedne punionice. Da li to znači da ne mogu koristiti električno vozilo?

Svaki korisnik električnog vozila cijeni blizinu javno dostupnih punionica. Međutim današnji električni automobili imaju dovoljni domet koji korisnicima omogućuje autonomiju do prve sljedeće adekvatne punionice, iako se ista možda ne nalazi u korisničkoj neposrednoj blizini. Ovdje treba spomenuti da se većina punjenja električnih vozila odvija na kućnim punionicama, koje su obično ugrađene u garažama korisnika. Planiranje dodatnih punjenja na javnim punionicama moguće je uz pomoć portala Puni.hr brzo i jednostavno.


Kako mogu koristiti javne punionice?

Punionice su proizvedene i instalirane u skladu s najstrožim sigurnosnim standardima. Unatoč tomu, radi se o visokonaponskim uređajima s kojima korisnici moraju rukovati oprezno i uskladu s preporukama proizvođača. Punionice su namjenjene isključivo za punjenje prikladnih elektirčnih vozila. Prilikom punjenja se smiju koristiti isključivo odgovarajući kabeli primjerene dužine. Različite utičnice na punionicama zahjtevaju različite napojne kabele koji omogućavaju primjeren uklop vozila. Neke punionice (prije svega one koje omogućuju brzo punjenje istosmjernom DC strujom) imaju napojni kabel već ugrađen na punionici. Korisnicima preporučamo da prije korištenja punionica dobro provjere njene karakteritike te da se savjetuju u vezi tehničkih zahtjeva (odgovajaući ispravljači i kabeli za punjenje na strani vozila), koji moraju biti ispunjeni za sigurno punjenje vozila.
S obzirom na način korištenja punionica razlikujemo dvije vrste punionica:


- punionice na kojima nije potrebna prethodna identifikacija korisnika

Punionice bez potrebne identifikacije korisnika (tzv. Plug&Charge ili Priključi&Puni punionice) su jednostavne za korištenje, ali ne omogućuju druge funkcionalnosti povrh samog punjenja. Za početak punjenja korisnik jednostavno uključi svoj kabel u punionicu i vozilo. Nakon što je uspostavljen fizički kontakt između vozila i postaje, započinje automatsko punjenje baterije električnog vozila. Operateri mreže punionica i pružatelji usluga se lako mogu odlučit za različite načine obračuna uslugu punjenja, koji nisu vezani za identifikaciju korisnika. Trenutno je punjenje na većini javno dostupnih punionica besplatno. Međutim, očekuje se da će se s pojavom dostatnog broja punionica i omogućavanja prikladnog pristupa istima stvoriti preduvjeti za uvođenje komercijalnih osnova vezanih uz pružanje usluge punjenja.


- punionice, koje zahtjevaju prethodnu identifikaciju korisnika

Za punjenje na tim punionicama, korisnik se mora prethodno identificirati. Identifikacija korisnika omogućava napredne usluge, kao što su npr. nadzor nad postupkom punjenja u realnom vremenu te mogućnost rezervacije izabrane punionice. Identifikacija je potrebna također za sprečavanje neovlaštenog pristupa punionici te omogućavanja jednostavnog plaćanja usluge punjenja.
Korisnik se lako može identificira na dva načina:
  • Korištenjem SMS usluge, koja slijedi uputstva koja se nalaze na punionici,
  • Korištenjem bezkontaktne idenitifikacijske kartice koju korisniku izdaje njegov pružatelj usluga punjenja.
Za korištenje SMS identifikacije je potrebno poslati kratku SMS poruku na broj naveden na punionici. Pri tome je potrebno navesti oznaku punionice i broj odabrane utičnice, kao što je navedeno u uputama koji se nalaze na punionici. Po primitku potvrde o uspješnoj identifikaciji, korisnik može započeti s punjenjem.
Identifikacija s uporabom kartice je brza i jednostavna. Korisnik približi svoju karticu čitaču kartica, koji je jasno označen na punionici. O uspješnoj identifikaciji je obaviješten zvučnim signalom i pripadajućom porukom na LCD zaslonu punionice. U nekim slučajevima je potrebno karticu zadržati ispred čitača na nekoliko sekundi, kako bi čitač mogao lakše očitati karticu. Za prekid punjenja je dovoljno da korisnik ponovo prisloni karticu na čitač ili da jednostavno izvuče kabel iz utičnice. Način ishođenja identifikacijske kartice ili registracije mobilnih uređaja se može razlikovati među različitim pružateljima usluga. Ukoliko niste dobili identifikacijsku karticu ili registrirali svoj mobilni broj, obratite se svom izabranom ponuditelju usluga punjenja na kontakt adresu odabranog pružatelja usluga.


Kako izgleda proces punjenja?

Korisnik preko dostupnog portala Puni.hr ili informacijskog sustava ugrađenog u vozilu pronalazi najbližu slobodnu punionicu. Punionicu također može rezervirati prije dolaska na lokaciju. Kada dođe do punionice, korisnik se najprije mora identificirati uz pomoć identifikacijske kartice ili SMS poruke. U slučaju ako je korisnik punionicu prethodno rezervirao, ista ga čeka slobodna do dolaska. Nakon spojenog kabela i uspješno provedene identifikacije, započinje postupak punjenja. Operator punionice preko kontrolnog centra, kontrolira rad punionice. U kontrolni centar se šalju podaci o statusima punjenja i događajima, koji nastaju za vrijeme procesa punjenja. Pored informacija o samom punjenju, kontrolni centar te također prema portalu Puni.hr šalje podatke o trenutnom statusu punionice (Slobodna, Punjenje u tijeku, Rezerviran, Van Pogona, Nepoznato, Djeljenje mjesta za punjenje i Utičnica rezervirana za kampere), ukupno utrošenoj energiji, ..., itd.
Punjenje završava tako da korisnik jednostavno izvuče kabel iz utičnice. Poželjniji način prestanka punjenja je da se korisnik prethodno odjavi na punionici, čime se kabel isključuje u bez naponskom stanju. Nakon završetka punjenja kontrolni centar vrši zabilježbu o obračunskim podacima.


Koliko dugo traje prosječno punjenje?

Trajanje punjenja ovisi o nekoliko čimbenika: prije svega od priključne snage i trenutnog stupnja napunjenosti baterije električnog vozila. Na ultra brzim punionicama, koje omogućavaju punjenje istosmjernom strujom (DC) snagama od 50 i više kW, baterija tipičnog električnog vozila (kapaciteta do 20 kWh) može se napuniti u manje od pola sata. Na standardnim punionicama priključnih snaga do 22 kW, punjenje se odvija izmjeničnom strujom (AC) te je punjenje baterije moguće od pola sata do nekoliko sati, u slučaju nižih priključnih snaga od 22 kW, odnosno većih kapaciteta baterija od standardnih 20 kW. Dosadašnja praksa korištenja električnih vozila je pokazala da su korisnici skloniji češćem punjenju, gdje god je to moguće, a ne samo tada kada je baterija u potpunosti prazna.


Kako mogu znati da li je određena punionica primjerena za punjenje mog vozila?

Prije korištenja pojedine punionice, poželjno je provjeriti njezinu kompatibilnost sa električnim vozilom. To možete lako učiniti pregledom specifikacije pojedinačne punionice (poglavito utičnica na samim punionicama). Pri tome morate prvenstveno provjeriti tip kabela odnosno utikača na strani Vašeg vozila, koji mora odgovarati utičnici smještenoj na punionici. Značajan broj svih javno dostupnih punionica je opremljeno različitim utičnicama, čime se omogućuje punjenje korisnicima s jednofaznim, odnosno trofaznim priključcima. Trenutno kod nas prevldavaju vozila s jednofaznim priključcima, no u skorijoj se budućnosti očekuje proliferacija vozila uglavnom opremljena trofaznim priključcima. Punionice s više vrsta utičnica su veća danas spremne za prihvat svih vrsta korisnika.Većina punionica nije opremljena vlastitim napojnim kabelom budući da je većina električnih vozila opremljena vlastitim kabelom. Iznimka su brze punionice, koje omogućavaju punjenje istosmjernom strujom – pri tome je ispravljač ugrađen u samoj punionici te je kabel čvrsto pričvršćen na strani punionice.


Mogu li svoje vozilo puniti također na punionicama drugih pružatelja usluga?

Punionice koje ne zahtjevaju idenitifikaciju, mogu koristiti svi korisnici, što nije slučaj za punionice na kojima je nužno izvršiti identifikaciju. Posljednje mogu upotrebljavati samo oni korisnici koji imaju sklopljen Ugovor s onim pružateljem usluga, koji omogućavaju pristup prema biranoj punionici. U budućnosti će prevladavati punionice s obeznom idetifikacijom korisnika te će se također pružati mogućnost gostovanja, tzv. roaming na punionicama prema kojima pristup pružaju pružatelji usluga s kojima korisnik nema direktno sklopljen Ugovor. Roaming će omogućiti korisnicima da samo s jednim ugovorom, sklopljenim s odabranim pružateljem usluga, imaju osiguran pristup većini javno dostupnim punionicama na području Hrvatske, ali i regije, ukoliko će njihov pružatelj usluga imati sklopljen ugovor s pružateljem usluga koji omogućava pristup predmetnim punionicama. Trenutno se provode pilot projekti unutar koji se razvija i testira mogućnost primjene roaming funkcionalnosti u Hrvatskoj, pri čemu je za očekivati da će u skorijoj budućnosti uspostaviti mogućnost primjene roaminga i u inozemstvu.


Koliko dugo mogu koristiti javnu punionicu i kolika je cijena korištenja usluge?

Trenutno je punjenje na javnim punionicama još uvijek besplatno za sve korisnike, međutim za očekivat je da će se u skorijoj budućnosti pristup javno dostupnim punionicama, kao i preuzimanje usluge punjenja naplaćivati kao tržišna djelatnost.
Answers to some frequently asked questions regarding the charging of electric cars...