Punjenje električnog automobila, tankiranje automobila na struju

Za razliku od ostalih alternativnih goriva kao što su vodik, biogorivo i sl., infrastruktura za električna vozila zahtijeva znatno manja ulaganja i napore. Naime, električna energija je dostupna u svakom kućanstvu, na radnom mjestu, trgovačkom centru ili u centru grada. U odnosu na postojeći raspored i zastupljenost stanica za konvencionalna vozila, zastupljenost punionica za električna vozila u urbanim područjima bit će znatno veća.Proračuni pokazuju da optimalan broj iznosi četiri vozila po punionici. Razlog tome je karakterističan proces punjenja električnih vozila, koji je znatno duži te može trajati do tri sata na punionicama koje se postavljaju na urbanim površinama poput javnih parkirališta, garaža, trgovačkih centara i drugdje. Kako bi se zadovoljile potrebe vozila za električnom energijom, u budućnosti će trebati osigurati znatno veći broj punionica. Korištenjem pametne infrastrukture, električna vozila se pune uglavnom tijekom nižih opterećenja mreže, u vrijeme kad je dostupno više energije iz obnovljivih izvora, te tako optimiziraju potrošnju energije.

U Hrvatskoj trenutno uslugu punjenja pruža jedino Hrvatski telekom d.d., koji omogućava pristup većini javno dostupnih punionica. Za očekivati je da će se s razvojem tržišta elektro mobilnosti u Hrvatskoj početi pojavljivati i novi pružatelji usluga punjenja električnih vozila.

U susjednoj Sloveniji uslugu punjenja električnih vozila nudi nekoliko različitih pružatelja usluga s više ili manje razvijenom mrežom punionica, odnosno pristupom istoj. Preporučljivo je da se kod svakog pružatelja usluga informirate o mogućim načinima identifikacije, kao i o postupku dobivanja identifikacijske kartice koja je potrebna za punjenje na većini punionica.

Pored pružatelja usluga punjenja, postoje i lokacije pojedinaca, koji korisnicima elektičnih vozila omogućavaju punjenje na vlastitim utičnicama. U većini slučajeva radi se o pojedincima koji su i sami korisnici električnih vozila ili pak lokalima, koji su prepoznali potrebe svojih gostiju s električnim vozilima. Prilikom korištenja njihovih utičnica potrebno je razumijeti da to nije javno dostupna usluga te je pristup istoj omogućen u skladu s uvjetima pojedinaca. Zbog toga je prije svakog punjenja na takvim utičnicama potebno s vlasnikom priključka provjeriti uvjete pristupa.

Charging an electric car, filling up with electric car...