Spin City e-Car iznajmljivanje u Zagrebu, rentiranje automobila pomoću pametnog telefona

       U Zagrebu će uskoro voziti 10-ak električnih i 20 benzinskih automobila koje će se moći rentati pomoću pametnog telefona. Radi se o sličnoj usluzi kao što je rent-a-car, samo što će se pristup obavljati preko Interneta, a automobil otključavati pomoću mobilne aplikacije. Vožnje se plaćaju po minuti, a početna registracija košta 150 kuna. Ono što tvrde u Spin Cityju je kako e-car sharing usluga zamjenjuje i do 10 vozila u privatnom vlasništvu, a što smanjuje i opterećenje prometnica, parkirališnih mjesta, te je ekološki opravdano.       Vozila će se locirati pomoći Spin City aplikacije, otključavati pametnim telefonom i koristiti kao da je vaše vlastito. Prije ulaska u vozilo svaki će korisnik provjeriti je li igdje oštećeno, je li uredno, a sve to kako bi se znalo kako je prema njemu postupao prethodni vozač. Svi će korisnici biti registrirani preko Spin City stranica tako da će se u svakom trenutku znati tko ga je i kada vozio i gdje se nalazi (preko GPS-a). Cijena je od 2,5 kune po minuti, bonus bodovi ako napunite vozilo strujom ili benzinom, a zgodno je što u cijenu usluge ulazi i parking.
Spin City is a car rental in Zagreb, rent a car with your smartphone


        Zagreb will soon drive about 10 electric and 20 gas car that will be able to rent a using a smartphone. This is a similar service as rent-a-car, only it will be access provided over the Internet, and the car unlocked using mobile applications. Rides are paid by the minute, and the initial registration will cost 150 kuna. What we say in Spin City that e-car sharing service replaces up to 10 privately owned vehicles, which reduces the load on roads, parking lots, and is environmentally justified.